Välkomna till Alsjöns Samfällighetsförening. Här hittar du information om allt arbete på vägen och information om området och våra sjöar.

Alsjöns Samfällighetsförening

Alsjön på sommaren

Alsjöns Samfällighetsförening har funnits sedan 1998, men Alsjöområdet har varit engagerat i föreningsform sedan 1950 och hette från början Alsjöns Vägförening. 1992 begärde Kommunen hos Lantmäteriet att en förrättning skulle ske och att en samfällighet skulle bildas, vilket skedde 1998. Men det innebar att vi inte fick behålla det gamla namnet utan kravet var att ordet samfällighet skulle ingå i namnet.

 

Föreningens huvudsakliga inriktning är att handha vägskötsel för medlemmarnas vägnät (ca 7 km) samt badplatsen då den är en gemensam rekreationspunkt. Då ingår provtagning i sjöarna, kalkningsansökan samt viss fiskevård i uppgiften "badplatsen". Sjöarna (Alsjön och Kroksjön) i området har betytt mycket för trivseln i området så därför finns de med som ett arbetsområde i föreningens verksamhet.

Föreningen

Består av alla medlemmar på vägen. Vi är en solidarisk förening, och avgiften fördelas solidariskt. Det betyder att alla som bor här hela året betalar hel avgift, alla som bor här under sommaren eller bara tillfälligt, betalar en lägre avgift, som räknas ut genom ett så kallat andelstal.

Vid någon eventuell tvist tar vi hjälp av Riksrev, (Riksförbundet Enskilda Vägar). Dessa står till tjänst med juridisk hjälp vid tvister gentemot yttre entrepenörer, och vid andra avgörande frågor. Vi anlitar dem för att alla medlemmar ska känna sig trygga.

 

Länk till Riksrev

Stadgar

I alla föreningar ska det finnas stadgar, som även finns hos länsstyrelsen. Detta för att varje enskild medlem ska kunna se vad som gäller angående rättigheter och skyldigheter.

 

 

Länk till våra stadgar hittar du här: STADGAR

Träd i vinterdräkt i Alsjöområdet

© Copyright Alsjöns Samfällighetsförening 2018. All Rights Reserved.