Alsjöns Samfällighets logotype

Till första sidan

Länk till styrelsen och vårt plusgiro

Litet bakgrundsfakta om föreningen

Länk till nyheter i området

Länk till information om vad som gjorts på vägen

Länk till mötesinformation

länk till badprover och arkiv

Adressändring och ägarbyte

Områdeskarta över Alsjön och Kroksjön

Meddelande till webmastern

Uppdaterad 2011-10-19

Alsjöns Samfällighetsförening

 

På den här sidan kommer du att finna länkar till gammal information som lämnats.

Här arkiveras bl a beslut som tagits på styrelsemötet, provsvar från sjöarna m m. Här finner du även mätningar av temperatur i luft och vatten vid badplatsen i Alsjön.

 

Danne sandar i Alsjö BackeLänk till badtemperaturerna i sjöarna

Provsvaren om sjöarna

för information om kalkningen i sjöarna

Beslut nedtecknade sedan 1960