Alsjöns Samfällighets logotype

Till första sidan

Länk till styrelsen och vårt plusgiro

Litet bakgrundsfakta om föreningen

Länk till nyheter i området

Länk till information om vad som gjorts på vägen

Länk till mötesinformation

länk till badprover och arkiv

Adressändring och ägarbyte

Områdeskarta över Alsjön och Kroksjön

Meddelande till webmastern

Uppdaterad 2010-08-26

Alsjöns Samfällighetsförening

Alsjöns Samfällighetsförening har funnits sedan 1998, men Alsjöområdet har varit engagerat i föreningsform sedan 1950 och hette från början Alsjöns Vägförening. 1992 begärde Kommunen hos Lantmäteriet att en förrättning skulle ske och att en samfällighet skulle bildas, vilket skedde 1998. Men det innebar att vi inte fick behålla det gamla namnet utan kravet var att ordet samfällighet skulle ingå i namnet.

Vi hade år 2002 128 medlemmar med olika andelstal.

Föreningens huvudsakliga inriktning är att handha vägskötsel för medlemmarnas vägnät (ca 7 km) samt badplatsen då den är en gemensam rekreationspunkt. Då ingår provtagning i sjöarna, kalkningsansökan samt viss fiskevård i uppgiften "badplatsen". Sjöarna (Alsjön och Kroksjön) i området har betytt mycket för trivseln i området så därför finns de med som ett arbetsområde i föreningens verksamhet.