Alsjöns Samfällighets logotype

Till första sidan

Länk till styrelsen och vårt plusgiro

Litet bakgrundsfakta om föreningen

Länk till nyheter i området

Länk till information om vad som gjorts på vägen

Länk till mötesinformation

länk till badprover och arkiv

Adressändring och ägarbyte

Områdeskarta över Alsjön och Kroksjön

Meddelande till webmastern

Uppdaterad 2010-08-26

Alsjöns Samfällighetsförening

Karta över alsjöområdet, Alsjön och Kroksjön Lerums KommunHär intill finns kartan över vårt område. Vägbiten som är gul nere i högra hörnet är väg 190 mot Sollebrunn.

Den röda inpunktade markeringen till vänster på kartan är elljusspåret.

Sjön längst upp till vänster i bild är Trehörningen.

Innanför elljusspåret ligger Smalasjön.

Vid Grimmetjärn ligger Scoutgården.

På denna karta är inte bäckarna utritade.

(Källa: Lerums Kommuns besökskarta)


För att se flygfoto över området kan man klicka på kartan.

(Källa: Eniro)