Alsjöns Samfällighets logotype

Till första sidan

Länk till styrelsen och vårt plusgiro

Litet bakgrundsfakta om föreningen

Länk till nyheter i området

Länk till information om vad som gjorts på vägen

Länk till mötesinformation

länk till badprover och arkiv

Adressändring och ägarbyte

Områdeskarta över Alsjön och Kroksjön

Meddelande till webmastern

Uppdaterad 2011-10-19

Alsjöns Samfällighetsförening

 

Provsvar bakteriella prover i sjöarna

 

Årtal-mån
Mätområde
Koliforma bakterier*1
E-Coli bakterier*2*3
Bedömning

2013-07

Alsjön Badplats

<50

<50

Tjänligt för bad

2012-05

Kroksjön utlopp

<50

<50

Tjänligt för bad

2012-05

Kroksjön

<50

<50

Tjänligt för bad

2012-05

Alsjön viken

<50

<50

Tjänligt för bad

2012-05

Alsjön Badplats

<50

<50

Tjänligt för bad

2011-05

Alsjön Badplats

<50

<50

Tjänligt för bad

2011-05

Alsjön viken

50

<50

Tjänligt för bad

2011-05

Kroksjön utlopp

<50

<50

Tjänligt för bad

2011-05

Kroksjön

<50

<50

Tjänligt för bad

2010-05

Alsjön Badplats

10

<10

Tjänligt för bad (*3 numera inter- testinala bakterier tagna 2010)

2010-05

Alsjön viken

<10

<10

Tjänligt för bad

2010-05

Kroksjön utlopp

<10

<10

Tjänligt för bad

2010-05

Kroksjön

<10

<10

Tjänligt för bad

2009-05

Alsjön Badplats

1800

20

Tjänligt för bad

2009-05

Alsjön viken

110

<10

Tjänligt för bad

2009-05

Kroksjön utlopp

20

<10

Tjänligt för bad

20098-05

Kroksjön

50

10

Tjänligt för bad

2008-05

Alsjön Badplats

190

<10

Tjänligt för bad

2008-05

Alsjön viken

170

<10

Tjänligt för bad

2008-05

Kroksjön utlopp

100

<10

Tjänligt för bad

2008-05

Kroksjön

100

<10

Tjänligt för bad

2007-05

Alsjön Badplats

100

33

Tjänligt för bad

2007-05

Alsjön viken

160

<10

Tjänligt för bad

2007-05

Kroksjön utlopp

110

<10

Tjänligt för bad

2007-05

Kroksjön

130

<10

Tjänligt för bad

2006-05

Alsjön Badplats

600

<1

Tjänligt med anm 35o koli,
dock bra värde e-coli.

2006-05

Alsjön vik

110

<1

Tjänligt för bad

2006-05

Kroksjön

250

<1

Tjänligt för bad

2006-05

Kroksjön utlopp

10

1

Tjänligt för bad

2005-05

Alsjon badplts

220

<1

Tjänligt för bad

2005-05

Alsjön vik

290

<1

Tjänligt för bad

2005-05

Kroksjön

220

<1

Tjänligt för bad

2005-05

Kroksjön utlopp

250

<1

Tjänligt för bad

2004-05

Alsjön badplts

130

9

Tjänligt för bad

2004-05

Alsjön vik

39

5

Tjänligt för bad

2004-05

Kroksjön

51

2

Tjänligt för bad

2004-05

Kroksjön Utlopp

140

<1

Tjänligt för bad

2003-06

Alsjön badplts

40

4

Tjänligt för bad

2003-06

Alsjön vik

100 

9

Tjänligt

2003-06

Kroksjön

70

20

Tjänligt

2003-06

Kroksjön,utlopp

530 

12

Tjänligt med anm 35o koli

2002-06

Alsjön badplts

350

5

Tjänligt

2002-06

Alsjön, vik

360

10

Tjänligt

2002-06

Kroksjön

1700

4

Tjänligt med anm 35o koli

2002-06

Kroksjön, utlopp

1600

210

Tjänligt med anm 35o koli &
E-coli

2002-05

Alsjön, bad

950

21

Tjänligt med anm 35o koli

2001-07

Alsjön, bad

590

3

Tjänligt

2001-07

Alsjön, vik

330

4

Tjänligt

2001-06

Alsjön, bad

6500

4

Tjänligt med anm 35o koli

2001-06

Alsjön, vik

2800

1

Tjänligt med anm 35o koli

2001-06

Kroksjön

220

2

Tjänligt

2001-06

Kroksjön, utlopp

440

1

Tjänligt

2000-05

Alsjön, bad

60

22

Tjänligt

2000-05

Alsjön, vik

280

5

Tjänligt

2000-05

Kroksjön

40

17

Tjänligt

2000-05

Kroksjön, utlopp

309

17

Tjänligt

1999-06

Alsjön, bad

250

3

Tjänligt

1999-06

Alsjön, vik

95

4

Tjänligt

1999-06

Kroksjön

190

<1

Tjänligt

1999-06

Kroksjön, utlopp

28

2

Tjänligt

1998-06

Asjön, bad

23

7

Tjänligt

1998-06

Alsjön, vik

 9

4

Tjänligt

1998-06

Kroksjön

7

5

Tjänligt

1998-06

Kroksjön, utlopp

155

<1

Tjänligt

1997-06

Alsjön, bad

17

3

Tjänligt

1997-06

Alsjön, vik

38

22

Tjänligt

1997-06

Kroksjön

90

90

Tjänligt

1997-06

Kroksjön, utlopp

51

12

Tjänligt

1996-06

Alsjön, bad

68

6

Tjänligt

1996-06

Alsjön, vik

182

14

Tjänligt

1996-06

Kroksjön

564

<1

Tjänligt

1996-06

Kroksjön, utlopp

2000

51

Tjänligt med anm 35o koli

1995-05

Alsjön, bad

27

8

Tjänligt

1995-05

Alsjön, vik

427

25

Tjänligt

1995-05

Kroksjön

481

1

Tjänligt

1995-05

Kroksjön, utlopp

900

2

Tjänligt

1994-06

Alsjön, bad

18

6

Tjänligt

1994-06

Alsjön, viken

33

2

Tjänligt

1994-06

Kroksjön

30

<1

Tjänligt

1994-06

Kroksjön, utlopp

218

7

Tjänligt

1993-05

Alsjön, bad

7

3

Tjänligt

1993-05

Alsjön, vik

5

2

Tjänligt

1993-05

Kroksjön

7

<1

Tjänligt

1992-06

Alsjön, bad

2

1

Tjänligt

1992-06

Alsjön, viken

4

2

Tjänligt

1992-06

Kroksjön

3

<1

Tjänligt

1992-06

Kroksjön, utlopp

32

32

Tjänligt

 

*1 Överlever upp till 35o. (allmän förorening t ex sådant som medföljer regnvatten nedbrytningsprocesser av växter eller annat) Upp till 500 tjänligt, 500-10000 tjänligt med anmärkning och mer än 10000 badförbud.
*2 Överlever upp till 44o i minst 48 timmar. (tarmbakterier o fekala streptokocker - avlopp eller fågelspillning) Upp till 100 tjänligt, 100--1000 tjänligt med anmärkning och mer än 1000 badförbud.

 

Till början på sidan