Alsjöns Samfällighets logotype

Till första sidan

Länk till styrelsen och vårt plusgiro

Litet bakgrundsfakta om föreningen

Länk till nyheter i området

Länk till information om vad som gjorts på vägen

Länk till mötesinformation

länk till badprover och arkiv

Adressändring och ägarbyte

Områdeskarta över Alsjön och Kroksjön

Meddelande till webmastern

Uppdaterad 2011-02-14

Alsjöns Samfällighetsförening


Alsjöns Samfällighetsförening har en stämma per år som skall äga rum senast 31 mars. Verksamhetsåret löper dock från 1 januari till och med den 31 december. (Denna ändring trädde i kraft första gången 2011).

Här nedan finner du länkar till stämmor och dess huvudsakliga beslut fram till 2008. Föreningen startade 1950 och protokollböcker finns sedan 1960 då de tidigare tyvärr förstördes i en brand.

Tilläggas bör dock att föreningen har startat på nytt 1998 då den ombildades och beslut kan ha tagits som kolliderar med gamla. Det är då de beslut som tagits efter nybildandet som gäller.(PDF-fil, ladda ner gratisprogrammet )

Stämmoprotokoll 2008-06-17 (pdf-fil) mycket begränsad kvalitet

Stämmoprotokoll 2006-06-27 (pdf-fil)


Stämmoprotokoll 2005-06-21 (pdf-fil)


Stämmoprotokoll 2004-06-29Stämmoprotokoll 2003-06-13Stämmoprotokoll 2002-06-14Stämmoprotokoll 2001-06-15Stämmoprotokoll 2000-06-16 (pdf-fil)

Till början på sidan