Välkomna till Alsjöns Samfällighetsförening. Här hittar du information om allt arbete på vägen och information om området och våra sjöar.

Nyheter i korthet.

Alsjön i vintertid

Senaste nyheter om och kring vägen. Nedanför hittar du det som hänt det senaste året.

Det som hänt tidigare hittar du under arkiv.

 

För er som är nya och ni som lämnar området.

För er som är nya husägare i Alsjöområdet hälsar vi er varmt välkomna till vår Samfällighetsförening.

Avgiften per år utgår med en summa idag av 3 000:-. Dessa pengar används för upprustning av vägar, vinterväghållning,

samt prover i sjöarna och skötsel av stranden. En del av Alsjövägen, Alsjö Backe och Alsjöliden är asfalterade, resten av

det ca 7 km långa vägnätet har grusvägar, som kontinuerligt behöver underhåll.

 

För er som flyttar i från området, vill styrelsen önska er Lycka Till med det nya boendet. Samtidigt vill vi att ni kontaktar

styrelsen, så att vi har rätt information i vår medlemsbas. Detta för att det inte ska bli några fel vid faktureringen av årsavgiften.

 

En adressändring, eller ändrade förhållande i boendet, kanske från helår till halvår, kan ni meddela oss genom att skicka

ett mail till kassören, eller genom att ringa.

 

Biltvätt

Nu när våren nalkas är det många som vill tvätta bilen, och det sker ofta hemma på garageuppfarten.

Detta är förbjudet enligt Miljöbalken. Om bilar tvättas hemma, där det inte finns reningsbrunnar för spillvatten, kommer alla partiklar och tungmetaller ner till våra brunnar och sjöar. Bilarna ska tvättas på därtill avsedd anläggning.

Gjort på vägen

I våras gick styrelsen på vägsyn, och vi gjorde en priolista efter vad vi sett.

Det som är gjort hitills efter denna lista är följande:

Ny entrepenör för snöröjning.

Den gemensamma städdagen, där vi var många som hjälptes åt att få det fint.

Parkeringen vid stora infotavlan börjar ta form.

Nya skyltar med P-förbud är beställda.

Alla sandtrummor har blivit fyllda inför vintern.

Alsjö Backe, Dikning samt knackning av berg för att leda bort vattnet från vägen.

Dikning och borttagning av den så kallade svålen längs med alla vägar.

Telias underleverantörer har varit här och gjort i ordning efter sig, på Alsjövägen och på Alsjö Krokväg. Deras arbete är inte helt färdigt, men fortsättning sker efter att tjälen är helt borta.

Vattenprover

Vattenprover tas varje vår vid fyra bestämda punkter. Två prover från Alsjön, och två prover från Kroksjön. Dessa prover lämnas in för analys, och när vi fått svaren så informerar vi här på sidan om resultatet. Det är genom dessa prover som vi ser om vårt arbete med kalkning ger en långsiktig effekt på sjöarna.

 

Här hittar du de senaste provsvaren från vattenprover tagna i Alsjön och Kroksjön.

 

Provsvar

Alsjö Backe på vintern

© Copyright Alsjöns Samfällighetsförening 2013. All Rights Reserved.