Välkomna till Alsjöns Samfällighetsförening. Här hittar du information om allt arbete på vägen och information om området och våra sjöar.

Karta över Alsjöområdet.

På karta är alla vägnamn utsatta. Den gula streckade linjen på vänster sida är elljusspåret. Både Alsjön och Kroksjön ingår i vårt område, och sköts av föreningen. Kalkning sker varje år för att hålla en bra balans i sjöarna.

Det råder fiskeförbud i båda sjöarna. Ingen fisk eller kräftor får inplanters, då fördärvas det befintliga beståndet i sjöarna.

Elljusspår

Elljusspåret som syns som en streckad gul linje på kartan, kommer du till om du följer Alsjö Krokväg till dess slut. Det går en liten stig upp till spåret. Här är det en vacker natur, så även om du inte vill springa, så passar denna slinga väldigt bra till lugna promenader. Intill spåret finns det en liten sjö, och här är härligt att stanna till.

Djur och Natur

Alsjöområdet har en mycket vacker natur. Det finns gott om vilt i och omkring området. Skulle du mot förmodan se ett skadat djur, så är det inte föreningens ansvar, det handläggs av polisen. Ta i första hand kontakt med dem, kan dem inte hjälpa till, kan du kontakta någon i styrelsen. Vi hjälper då till med att få kontakt med behörig person.

© Copyright Alsjöns Samfällighetsförening 2013. All Rights Reserved.