Välkomna till Alsjöns Samfällighetsförening. Här hittar du information om allt arbete på vägen och information om området och våra sjöar.

STÄMMOPROTOKOLL

Här hittar du det senaste stämmoprotokollet.

Nedanför hittar du länkar till de tidigare stämmoprotokollen som finns i digital form.

Har du inte Adobe Acrobat Reader kan du klicka på ikonen nedan för att ladda hem det gratis.

 

Årsstämma 2018
Årsstämma 2017
Årsstämma 2016
Årsstämma 2015
Årsstämma 2014
Årsstämma 2013
Årsstämma 2012

Tidigare Protokoll

Årsstämman

Av stadgarna framgår att vår årsstämma ska hållas senast den 31 mars. Kallelse ska skickas ut så att medlemmarna har den minst 14 dagar före utsatt tid.

Platsen bestäms av styrelsen.

Motioner

Motioner, förslag till årsstämman och styrelsen, ska lämnas in senast i oktober, året före stämman. Detta för att styrelsen ska kunna ta reda på fakta i inkomna förslag, och för att vi ska hinna presentera förslaget på årsstämman.

I övriga fall kan förslag alltid lämnas till styrelsen, så tas det upp på nästa styrelsemöte.

© Copyright Alsjöns Samfällighetsförening 2018. All Rights Reserved.