Välkomna till Alsjöns Samfällighetsförening. Här hittar du information om allt arbete på vägen och information om området och våra sjöar.

STYRELSEN i ALSJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

Styrelsen i Alsjöns Samfällighetsförening består av fem personer, som valts av medlemmarna i föreningen. Styrelsen ska tillgodose medlemmarnas önskemål så långt detta är möjligt. I större beslut, så ska dessa presenteras på den årliga Årsstämman. Alla medlemmar kan komma med förslag, och det är styrelsens uppgift är att gå igenom förslagen på de ordinarie styrelsemöten som hålls 6-8 gånger per år. Revisorn som varje år kontrollerar den ekonomiska ställningen, får inte sitta i styrelsen.

Alla förslag som ska tas upp på årsstämman i mars ska vara styrelsen tillhanda senast i oktober.

 

 

STYRELSEN

 

Ordförande

Anne Lindberg

Tele 0704 - 90 21 05

Epost ordf@alsjon.se

 

Vice ordförande

Peter Kvick

Tele 0705 - 88 39 68

Epost vordf@alsjon.se

 

Kassör

Thomas Jeryd

Tele 0708 - 29 51 62

Epost kassor@alsjon.se

 

 

Sekreterare

Magnus Holm

Tele 0736 - 84 06 17

Epost sekr@alsjon.se

 

Vice sekreterare

Eva Kvick

Tele 0734 - 23 62 65

Epost vsekr@alsjon.se

 

Alla frågor som ställs, alla idéer som framförs tas upp på ordinarie styrelsemöten. Det är ju vi medlemmar som gör föreningen, styrelsen ser till att alla synpunkter beaktas.

© Copyright Alsjöns Samfällighetsförening 2016. All Rights Reserved.