Välkomna till Alsjöns Samfällighetsförening. Här hittar du information om allt arbete på vägen och information om området och våra sjöar.

STYRELSEN i ALSJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

Styrelsen i Alsjöns Samfällighetsförening består av fem personer, som valts av medlemmarna i föreningen. Styrelsen ska tillgodose medlemmarnas önskemål så långt detta är möjligt. I större beslut, så ska dessa presenteras på den årliga Årsstämman. Alla medlemmar kan komma med förslag, och det är styrelsens uppgift är att gå igenom förslagen på de ordinarie styrelsemöten som hålls 6-8 gånger per år. Revisorn som varje år kontrollerar den ekonomiska ställningen, får inte sitta i styrelsen.

Alla förslag som ska tas upp på årsstämman i mars ska vara styrelsen tillhanda senast i oktober.

 

 

STYRELSEN

 

Ordförande

Maggan Möller
Tele 0768 - 00 28 44
Epost ordf@alsjon.se

 

Vice ordförande

Johanna Ruohoniemi
Tele 0765 - 53 55 56
Epost vordf@alsjon.se

 

Kassör

Anne Lindberg
Tele 0704 - 90 21 05
Epost kassor@alsjon.se

Sekreterare

Magnus Holm
Tele 0736 - 84 06 17
Epost sekr@alsjon.se

 

Vice sekreterare

Se sekreterare
Tele Se sekreterare
Epost vsekr@alsjon.se

 

Frågor som ställs och idéer som framförs tas upp på ordinarie styrelsemöten. Det är vi medlemmar som gör föreningen, styrelsen ser till att synpunkter inom verksamhetsområdet beaktas.

© Copyright Alsjöns Samfällighetsförening 2016. All Rights Reserved.