Alsjöns Samfällighetsförening

Alsjöns Samfällighetsförening

Till första sidan

Ny i föreningen?

Nyheter

Om oss

Under året

Sjöarna

Historik

Karta

Styrelsen

Stadgar

Länkar

Badprover tas ibland flera gånger under året och avvikelser rapporteras till Miljö– och Hälsoskydd i Lerums Kommun.

Alsjö Backe

Årtal-mån

Mätområde

Koliforma bakterier*1

E-Coli bakterier*2/*3

Bedömning

2020-06 Alsjön, bad 37 <10/<10 Tjänligt för bad
⟨E-coli 2 betyder Escherichia coli, E-coli 3 betyder Intestinala enterokocker⟩ Se notering längst ner på sidan.
2020-06 Alsjön, vik >100 40/10 Tjänligt för bad
2020-06 Kroksjön >100 <10/<10 Tjänligt för bad
2020-06 Kroksjön, utlopp >100 20/20 Tjänligt för bad
2019-05 Alsjön, bad - <10/<10 Tjänligt för bad
2019-05 Alsjön, vik - 50/<10 Tjänligt för bad
2019-05 Kroksjön - <10/<10 Tjänligt för bad
2019-05 Kroksjön, utlopp - <10/<10 Tjänligt för bad
2018-10 Alsjön, vik >2400 460/490 Otjänligt, Lerums Kommun och Miljö- och Hälsoskydd kontaktad
2018-10 Kroksjön, utlopp 770 44/690 Otjänligt, Lerums Kommun och Miljö- och Hälsoskydd kontaktad
2018-05 Kroksjön, utlopp 920 1/170 Tjänligt med anmärkning (varm torr sommar⁄transporttid överträdd)
2018-05 Alsjön, vik 1600 2/<10 Tjänligt för bad
2018-05 Alsjön, bad 610 3/<10 Tjänligt för bad
2018-05 Kroksjön 360 1/<10 Tjänligt för bad
2017-05 Alsjön, bad <50 <50 Tjänligt för bad
2017-05 Kroksjön, utlopp 440 2/<10 Tjänligt för bad
2016-05 Alsjön, vik 700 <50/<50 Tjänligt för bad
2016-05 Kroksjön, utlopp 100 <50/<50 Tjänligt för bad
2016-05 Kroksjön <100 <50/<50 Tjänligt för bad
2016-05 Alsjön, bad 100 50/<50 Tjänligt för bad
2015-06 Kroksjön 300 100/<50 Tjänligt för bad
2015-06 Kroksjön, utlopp <100 <50/<50 Tjänligt för bad
2015-06 Alsjön, viken 300 <50/<50 Tjänligt för bad
2015-06 Alsjön, bad <100 <50/<50 Tjänligt för bad
2014-05 Kroksjön, utlopp 480 <50/<50 Tjänligt för bad
2014-05 Alsjön, viken 300 <50/<50 Tjänligt för bad
2014-05 Alsjön, bad 100 <50/<50 Tjänligt för bad
2013-07 Kroksjön, utlopp   <50/<50 Tjänligt för bad
2013-07 Alsjön, vik   <50/<50 Tjänligt för bad
2013-07 Alsjön, bad   <50/<50 Tjänligt för bad
2012-05 Kroksjön, utlopp   <50/<50 Tjänligt för bad
2012-05 Kroksjön   <50/<50 Tjänligt för bad
2012-05 Alsjön, vik   <50/<50 Tjänligt för bad
2012-05 Alsjön, bad   <50/<50 Tjänligt för bad
2011-05 Alsjön, bad   <50/<50 Tjänligt för bad
2011-05 Alsjön, vik   50/<50 Tjänligt för bad
2011-05 Kroksjön, utlopp   <50/<50 Tjänligt för bad
2011-05 Kroksjön   <50/<50 Tjänligt för bad
2010-05 Alsjön, bad   10/<10 Tjänligt för bad ⟨*3 numera intestinala bakterier tagna 2010⟩
2010-05 Alsjön, vik   <10/<10 Tjänligt för bad
2010-05 Kroksjön, utlopp   <10/<10 Tjänligt för bad
2010-05 Kroksjön   <10/<10 Tjänligt för bad
2009-05 Alsjön, bad 1800 20 Tjänligt för bad
2009-05 Alsjön, vik 110 <10 Tjänligt för bad
2009-05 Kroksjön, utlopp 20 <10 Tjänligt för bad
2009-05 Kroksjön 50 10 Tjänligt för bad
2008-05 Alsjön, bad 190 <10 Tjänligt för bad
2008-05 Alsjön, vik 170 <10 Tjänligt för bad
2008-05 Kroksjön, utlopp 100 <10 Tjänligt för bad
2008-05 Kroksjön 100 <10 Tjänligt för bad
2007-05 Alsjön, bad 100 33 Tjänligt för bad
2007-05 Alsjön, vik 160 <10 Tjänligt för bad
2007-05 Kroksjön, utlopp 110 <10 Tjänligt för bad
2007-05 Kroksjön 130 <10 Tjänligt för bad
2006-05 Alsjön, bad 600 <1 Tjänligt med anm 35o C koli, dock bra värde e-coli.
2006-05 Alsjön, vik 110 <1 Tjänligt för bad
2006-05 Kroksjön 250 <1 Tjänligt för bad
2006-05 Kroksjön, utlopp 10 1 Tjänligt för bad
2005-05 Alsjon, bad 220 <1 Tjänligt för bad
2005-05 Alsjön, vik 290 <1 Tjänligt för bad
2005-05 Kroksjön 220 <1 Tjänligt för bad
2005-05 Kroksjön, utlopp 250 <1 Tjänligt för bad
2004-05 Alsjön, bad 130 9 Tjänligt för bad
2004-05 Alsjön vik 39 5 Tjänligt för bad
2004-05 Kroksjön 51 2 Tjänligt för bad
2004-05 Kroksjön, utlopp 140 <1 Tjänligt för bad
2003-06 Alsjön, bad 40 4 Tjänligt för bad
2003-06 Alsjön, vik 100  9 Tjänligt för bad
2003-06 Kroksjön 70 20 Tjänligt för bad
2003-06 Kroksjön, utlopp 530  12 Tjänligt med anm 35o C koli
2002-06 Alsjön, bad 350 5 Tjänligt för bad
2002-06 Alsjön, vik 360 10 Tjänligt för bad
2002-06 Kroksjön 1700 4 Tjänligt med anm 35o C koli
2002-06 Kroksjön, utlopp 1600 210 Tjänligt med anm 35o C koli & E-coli
2002-05 Alsjön, bad 950 21 Tjänligt med anm 35o C koli
2001-07 Alsjön, bad 590 3 Tjänligt för bad
2001-07 Alsjön, vik 330 4 Tjänligt för bad
2001-06 Alsjön, bad 6500 4 Tjänligt med anm 35o C koli
2001-06 Alsjön, vik 2800 1 Tjänligt med anm 35o C koli
2001-06 Kroksjön 220 2 Tjänligt för bad
2001-06 Kroksjön, utlopp 440 1 Tjänligt för bad
2000-05 Alsjön, bad 60 22 Tjänligt för bad
2000-05 Alsjön, vik 280 5 Tjänligt för bad
2000-05 Kroksjön 40 17 Tjänligt för bad
2000-05 Kroksjön, utlopp 309 17 Tjänligt för bad
1999-06 Alsjön, bad 250 3 Tjänligt för bad
1999-06 Alsjön, vik 95 4 Tjänligt för bad
1999-06 Kroksjön 190 <1 Tjänligt för bad
1999-06 Kroksjön, utlopp 28 2 Tjänligt för bad
1998-06 Asjön, bad 23 7 Tjänligt för bad
1998-06 Alsjön, vik  9 4 Tjänligt för bad
1998-06 Kroksjön 7 5 Tjänligt för bad
1998-06 Kroksjön, utlopp 155 <1 Tjänligt för bad
1997-06 Alsjön, bad 17 3 Tjänligt för bad
1997-06 Alsjön, vik 38 22 Tjänligt för bad
1997-06 Kroksjön 90 90 Tjänligt för bad
1997-06 Kroksjön, utlopp 51 12 Tjänligt för bad
1996-06 Alsjön, bad 68 6 Tjänligt för bad
1996-06 Alsjön, vik 182 14 Tjänligt för bad
1996-06 Kroksjön 564 <1 Tjänligt för bad
1996-06 Kroksjön, utlopp 2000 51 Tjänligt med anm 35o C koli
1995-05 Alsjön, bad 27 8 Tjänligt för bad
1995-05 Alsjön, vik 427 25 Tjänligt för bad
1995-05 Kroksjön 481 1 Tjänligt för bad
1995-05 Kroksjön, utlopp 900 2 Tjänligt för bad
1994-06 Alsjön, bad 18 6 Tjänligt för bad
1994-06 Alsjön, viken 33 2 Tjänligt för bad
1994-06 Kroksjön 30 <1 Tjänligt för bad
1994-06 Kroksjön, utlopp 218 7 Tjänligt för bad
1993-05 Alsjön, bad 7 3 Tjänligt för bad
1993-05 Alsjön, vik 5 2 Tjänligt för bad
1993-05 Kroksjön 7 <1 Tjänligt för bad
1992-06 Alsjön, bad 2 1 Tjänligt för bad
1992-06 Alsjön, viken 4 2 Tjänligt för bad
1992-06 Kroksjön 3 <1 Tjänligt för bad
1992-06 Kroksjön, utlopp 32 32 Tjänligt för bad
Prov där halten E.coli och Intestinala enterokocker är högst 100 cfu/100 ml får bedömningen tjänligt. Om halten överskrider 100 cfu/100 ml för E.coli och/eller Intestinala enterokocker får provet bedömningen tjänligt med anmärkning. I de fall E.coli överskrider 1000 cfu/100 ml bedöms provet som otjänligt. För Intestinala enterokocker bedöms provet som otjänligt om halten överskrider 300 cfu/100 ml. I det fall ett prov får bedömningen otjänligt bör omprov tas för att följa upp föroreningens omfattning och varaktighet. För koliforma bakterier som finns naturligt i bland annat jord och vatten gäller 500 för anmärkning och 10 000 för otjänligt, men är borttaget 2008 för mätning enligt EU för strandbad.

 

 

 

                © Anne Lindberg 2022-11-02