Alsjöns Samfällighetsförening

Alsjöns Samfällighetsförening

Till första sidan

Ny i föreningen?

Nyheter

Om oss

Under året

Sjöarna

Historik

Karta

Styrelsen

Stadgar

Länkar

Här nedan finner ni den mängd kalk som lagts i sjöarna sedan starten 1992.

Alsjön
Kalkningsprogram Alsjön-Kroksjön 1992-2021 (aktuell period)
Kroksjön PH 4,7 Datum Mängd ton Alsjön PH 4,7 Datum Mängd ton
Kalkstensmjöl 1992-09-09 7,8 Kalkstensmjöl 1992-09-09 6,5
Kalkstensmjöl 1993-10-25 1,48 Kalkstensmjöl 1993-10-25 6,6
Kalkstensmjöl 1994-09-15 5,1 Kalkstensmjöl 1994-09-15 2,5
Kalkstensmjöl 1995-09-27 5,1 Kalkstensmjöl 1995-09-27 2,9
Kalkstensmjöl 1996-09-12 4,9 Kalkstensmjöl 1996-09-12 2,9
Kalkstensmjöl 1997-11-21 5,4 Kalkstensmjöl 1997-11-21 2,7
Kalkstensmjöl 1998-10-29 5,1 Kalkstensmjöl 1998-10-29 3,1
Kalkstensmjöl 1999-10-04 5,1 Kalkstensmjöl 1999-10-04 3
Kalkstensmjöl 2000-11-28 4,5 Kalkstensmjöl 2000-11-28 3
Kalkstensmjöl 2001-10-26 5,15 Kalkstensmjöl 2001-10-26 3,28
Kalkstensmjöl 2002-09-18 5 Kalkstensmjöl 2002-09-18 3
Kalkstensmjöl 2003-09-15 5,2 Kalkstensmjöl 2003-09-15 3,3
Kalkstensmjöl 2004-12-04 5 Kalkstensmjöl 2004-12-04 2,9
Kalkstensmjöl 2005-09-23 4,98 Kalkstensmjöl 2005-09-23 2,97
Slurry 2006-09-19 4 Slurry 2006-09-19 2
Slurry 2007-09-19 4,18 Slurry 2007-09-19 2,51
Slurry 2008-10-07 5,84

Paus i den här sjön – en annan metod
används där man lägger i Kroksjön och det
sprider sig till Alsjön via inloppet.

Förväntat PH
Alsjön 5,6
Kroksjön 6,0
⟨Min kommentar: Lågt satta mål i PH⟩

Slurry 2009-10-08 5,02
Slurry 2010-10-05 5,12
Kalkfällningsgranuler/
Grovkalk
2011-10-01 5,01
Se ovan 2012-09-24 4,92
Se ovan 2013-09-20 5,01
Se ovan 2014-10-02 1,97
Se ovan 2015-11-10 1,97
Se ovan 2016-09-12 1,97
Se ovan 2017-10-30 2
Se ovan 2018-11-20 1,95
Se ovan 2019-10-05 2
Se ovan
2020-10-24
2
Se ovan
2021-10-23
2                © Anne Lindberg 2022-11-02