Alsjöns Samfällighetsförening

Alsjöns Samfällighetsförening

Till första sidan

Ny i föreningen?

Nyheter

Om oss

Under året

Sjöarna

Historik

Karta

Styrelsen

Stadgar

Länkar

Kanske någon användbar länk för dig

Alsjövägen

Mejl eller Telefon Hemsida
Felanmälan telekablar 020-505000 Felanmälan telekablar och nät
Lerums Kommun ⟨kommun@lerum.se⟩ Lerums Kommun
Lerums Energi ⟨energi@lerum.se⟩ Lerums Energi
Lerums Energi jourtelefon 0302-164 20  
Hultet nås via Lerums Kommun Hultet Återvinningscentral
Västtrafik ⟨vasttrafik@vasttrafik.se⟩ Västtrafik
Hagströms Lanthandel tele 0302-431 80 Endast Facebooksida
Apotek Hjärtat i Gråbo 0771-405 405 Apotek Hjärtat i Gråbo
Vårdcentralen Gråbo 010-4358700  
Bonum Gråbo 0302-412 65 www.bonummat.se (ingen aktiv länk)
Coop Gråbo 010-747 30 80 Coop Gråbo
Kommunjägaren Bertil S 070-372 26 32 Kontaktas om ni hittar skadat djur.

 

 

                © Anne Lindberg 2022-11-02