Alsjöns Samfällighetsförening

Alsjöns Samfällighetsförening

Till första sidan

Ny i föreningen?

Nyheter

Om oss

Under året

Sjöarna

Historik

Karta

Styrelsen

Stadgar

Länkar

Först vill vi önska er välkommen i området med hopp om att ni kommer att trivas.

AlsjöredsvägenI området finns två sjöar; Alsjön och Kroksjön. De följs upp varje år då de ingår i föreningens arbetsområde och är viktiga för trivseln här.

Brevlådorna sitter i en kanske lustig ordning vid en första anblick, men det är den ordning posten sorteras i och därför har vi fått önskemål om att sätta dem så.

Vi har stämma en gång om året om det inte är någon akut fråga som kommer upp, då kallar styrelsen till extrastämma. Stämman ligger vanligtvis innan mars månads utgång. Dit kan medlemmar komma och rösta. Innan oktober månads slut kan man motionera till styrelsen att ta upp en fråga till omröstning. Det innebär att man lägger ett skriftligt förslag som styrelsen läser upp på stämman. Är det dock ett förslag som ligger utanför föreningens arbetsområde kommer den inte att tas upp på stämman. Läs mer i stadgarna om vad föreningen jobbar med i området.

Efter stämman kallar styrelsen till vägsyn, där är medlemmarna välkomna att medverka och komma med förslag. Eller om styrelsen missat en brist i vägområdet är vi tacksamma för en "heads-up".

I maj brukar styrelsen kalla till städdag, där hjälper alla till att städa upp inför kommande badsäsong och utmed vägarna så området känns trevligt för alla.

Vid Alsjöns badplats, som inte är en kommunal inrättning, finns en liten grillplats där man ibland samlas och grillar. Där finns även en soptunna som hör till badplatsen och som föreningen betalar för, den är avsedd för skräp som man slipper ta med sig hem vid en grillkväll eller ett bad med fika.

För några år sedan drogs det fiber i området vilket innebär en hård belastning på styrelsen med arbetsuppgifter vi inte ska arbeta med, men rättsligt blir styrelsen tvingad att bevaka vägen och föreningens intressen. Det är medlemmarna som beställt fiber och styrelsen blivit inblandad då fibern dras i vägkroppen. Arbetet är ännu inte avslutat och många diskussioner har följt i samband med detta. Skador på vägen har gett upphov till irritation som styrelsen fått ta emot. Dialog angående fiber förs med Telia och inte styrelsen som arbetar med vägar och sjöar.

En vanlig fråga är varför vi har dubbelskyltade vägar i området. Förr hade vägarna inget namn utan bara nummer. Med dålig mottagning från en del internetleverantörer och vid utryckning har det visat sig svårt att navigera i området med namnskyltarna, då nummerskyltarna är logiska har vi behållit dem.

Har du beställt paket eller får ett så brukar vi få hämta ut det i Sjövik ⟨åt vänster när du svänger ut på Länsväg 190⟩. Hos gamla Hagströms Lanthandel utmed Sjöviksvägen. Ibland kan man begära annat postombud, men oftast inte.

Styrelsen är ute i området och synar vägar och annat under hela året. Trots det kan något dyka upp. Eller så kan beställt arbete försenas utan att styrelsen blir informerad. Styrelsen är tacksam om vi får veta att en entreprenör missar i sitt arbete eller om ett vägavsnitt behöver åtgärdas. Detsamma gäller om ni gör någon ovanlig iakttagelse vid sjöarna.

Styrelsen når ni antingen via länken "Styrelsen" och⁄eller ekonomiska frågor kassören på e-post kassor@alsjon.se Meddela alltid ägarbyte till styrelsen så kostnaden hamnar på rätt person. Plusgirot medlemmarna använder vid inbetalning av medlemsavgiften är 52 51 41-8 och bankgironummer 5442-1086. Glöm inte fastighetsbeteckning och namn, man kan ange adressen också. Är ni osäkra; ring kassören Anne Lindberg på 070-490 21 05

 

 

.Vårlök

                © Anne Lindberg 2022-11-02