Alsjöns Samfällighetsförening

Alsjöns Samfällighetsförening

Till första sidan

Ny i föreningen?

Nyheter

Om oss

Under året

Sjöarna

Historik

Karta

Styrelsen

Stadgar

Länkar

Här informerar vi om det som händer i området och om det är något akut som inträffat.

Alsjövägen

Datum

Ärende

200115 Om ni inte vet preliminär tidsplan för Kommunalt vatten och avlopp i vårt område kan ni läsa mer i länken här: Vatten och avlopp i Alsjön länk till Lerums Kommun
200114 Nästa styrelsemöte är den 4 februari, har ni något ni vill att vi tar upp kan ni meddela styrelsen.
200102 En ny hemsida har skapats för föreningen och vi har bytt leverantör för att få ner priserna.
200102 Snöröjning: Nu har vi löst snöröjning⁄halkbekämpning.
191227 Ekonomi: Datum för rättegång är satt.
191210 Snöröjning: Lerums Schakt kan inte snöröja vårt område p g a maskinhaveri. Vi leter efter en ny snöröjare.
  Fiber och återställning: Idag börjar asfalteringen i Alsjö Backe och Alsjöliden, justeringar efter läcka och skador.
191107 Ekonomi: Utredningen är klar om bedrägeriet och ärendet går till åklagare.
191104 Sjöarna: Idag togs provet "vattnets struktur" som ligger till grund för kalkning nästa år.
191029 Fiber och återställning: Asfaltering av läckan i Alsjö Backe sker i början av november.
191021 Fiber och återställning: Nu börjar arbetet med planering av kommande återställning.
191005 Fiber och återställning: Vi väntar fortfarande på besked från Telia.
Sjöarna: Idag lades det två ton kalk i Kroksjön.
190808 Fiber och återställning: Vi väntar på besked från Telia, då entreprenör brutit kontraktet. Flera fel behöver åtgärdas innan styrelsen kan göra löpande arbeten.
   

 

                © Anne Lindberg 2020-01-15