Alsjöns Samfällighetsförening

Alsjöns Samfällighetsförening

Till första sidan

Ny i föreningen?

Nyheter

Om oss

Under året

Sjöarna

Historik

Karta

Styrelsen

Stadgar

Länkar

Här finns litet information om oss.

Alsjö KrokvägVi är en samfällighetsförening med ca 140 fastigheter knutna till oss. Till vår gemensamhetsanläggning hör ett vägnät på cirka 7,2 km, bestående av cirka 1 km asfalt och resten grusväg. Lagstadgad maxhastighet i vårt område är 30 km⁄h. Vi förvaltar även Alsjön och Kroksjön i Lärjeåns avrinningsområde samt badplatsen i Alsjön. Ungefärlig fördelning är 104 permanentboende, 13 fritidsboende, fem skogsägare, två övriga, en hagmark samt 15 obebyggda tomter. Ungefärlig beräkning eftersom vårt område är i ständig förändring i andelstal och vem⁄hur många som bor här.

Vi bedriver miljövårdande insatser för att rädda sjöarna i form av en speciellt framtagen metod med fiskevård och ett kalkningsprogram som projekterades med början i oktober 1991 och som "sjösattes" september 1992. Planen löper fram till 2021 då nytt beslut tas. Det är ett ultimatum för kalkningen att vi sköter fiskevården.

I området finns en badplats som föreningen sjäv bekostar och försäkrar. Sedan många år råder det hundförbud på badplatsen. Men sjön är fortfarande tillgänglig från andra strandkanter för de som vill låta hundarna bada. Annars rekommenderas varmt Kroksjön för hundägare utmed Alsjö Krokväg. Vi hjälps åt med att hålla ordning på badplatsen och den lilla grillplatsen intill. Soptunnan som står där bekostas av föreningen för att underlätta att hålla det fint vid sjön. Under sanden på badplatsen ligger en duk som ska hålla ogräset borta, var rädd om den och täck gärna över den om den blir synlig. Livbojarna som finns på flotten, badplatsen och vid Kroksjöns nordvästra spets är införskaffade genom styrelsens omsorg.

Under tjällossning mars⁄april ska man undvika tung trafik utöver servicefordon som t ex utryckningsfordon, slamtömmare och sophämtare. Anledningen är att vägarna tar stryk, asfalten spricker underifrån som visar sig långt senare. Vi har haft begränsande skyltar med tillstånd från Trafikverket, vilket krävs vid skyltning vid våra vägar. Dessa skyltar stals efter någon vecka. Så all privat skyltning utmed våra vägar är förbjuden sedan många år. Begränsande skyltar om vikt och hastighet skall rapporteras till Trafikverket och om de sitter uppe tillfälligt skall de loggföras och vi ska meddela Trafikverket varje gång vi sätter upp och tar ner skyltarna. Vi ska också motivera varför vi satt upp "hindret" för trafiken.Kroksjön

Sjöarna är populära även vintertid för skridskoåkning. Att tänka på är att inte gå ut för tidigt på isen då starka strömmar går genom Alsjön och en undervattenkälla finns i den stora delen på Kroksjön. Man kan höra hur det sjunger och knallar om isen i Kroksjön när lufttempraturen ändrar sig på senvintern. I Kroksjön har flera gått genom isen under årens lopp.

Här finns gott om vilt. Älgar, rådjur, harar, räv, varg, lo, hermelin, iller, sparvhök, falk för att nämna några. Det gäller att säkra både växter och husdjur mot vilt, eller satsa på växter som inte är favoritfödan. När det kommer till växter är växtzonen snarare en fyra än som angivits för vårt område en trea.

Genom området går det många vandringsleder och nästan i slutet på Alsjö Krokväg hittar vi elljusspåret som rundar Smalasjön även kallad Smalatjärn. Här är det mysigt att ta med fikakorg och slå sig ner på klipporna för ett dopp. Mot sensommaren och hösten går många från vårt område hit för att plocka bär och svamp. Elljusspåret har även en liten hörna med träningsredskap om någon vill ha litet mer utmaning på träningsfronten. Elljusspåret körs med spårmaskin på vintern så det är en tillgång för den inbitne skidåkaren.

På andra sidan Ljungslättsvägen från elljusspåret ligger det en skjutbana som ibland gör sig påmind med små knallar i vårt område. Längre in till höger på Ljungslättsvägen finns det en bågskytteklubb ⟨Skallsjö Bågskytteklubb⟩. Vi närmar oss då Lilla Lövsjön och scouterna vid Ljungslätt intill Långsjön.

Rundar man Kroksjödal kommer man till Trehörningen som också är ett populärt utflyktsmål för bad. ⟨se karta-länk ovan⟩

Om man cyklar vänster på Ljungslättsvägen istället kommer man till Annesjön, med en omtyckt badplats.

Under sommarmånaderna dyker glassbilen upp i vårt område. I övrigt är det sällsynt med marknadsföring i Alsjön⁄Kroksjön.

Föreningen har en försäkring via Trygg Hansa som skyddar vid olycka eller skada. Föreningen är också medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar och har visst skydd genom det medlemskapet. REV informerar om de lagar och förordningar vi har att rätta oss efter.

Vi polisanmäler försök till bedrägeri. We report fraud-attempts to the Police.

Vår förening är momsbefriad och inte bokföringspliktig. Vi använder plusgirokonto som är 52 51 41-8 bankgiro 5442-1086 och vi har ett organisationsnummer 717902-4356.

Vid utlandsbetalning: IBAN SE22 9500 0099 6026 0525 1418 BIC NDEASESS
Infart

 

 

 

                © Anne Lindberg 2022-11-02