Start

Välkommen till Alsjöns Samfällighetsförening

Alsjöns Samfällighetsförening bildades 1950 och vi har till uppgift att sköta vägarna i Alsjöns område, underhålla badplatsen i Alsjön samt hantera vatten-/fiskevården i våra sjöar Alsjön och Kroksjön.
 
Föreningen har idag 140 fastigheter och innefattar en vägsträcka om cirka 7,2 kilometer.
 
Våra årsstämmor hålls vanligen i mars och vi brukar ha två städdagar per år där medlemmar ställer upp och arbetar tillsammans med att plocka skräp, göra fint runt badplatsen mm.