Alsjöns Samfällighetsförening

Alsjöns Samfällighetsförening

Till första sidan

Ny i föreningen?

Nyheter

Om oss

Under året

Sjöarna

Historik

Karta

Styrelsen

Stadgar

Länkar

Välkommen till Alsjöns Samfällighetsförening!

AlsjönPå den här sidan kommer du att hitta en hel del information om vår förening. Emellanåt händer det att vi försöker nå ut med information till våra medlemmar med kort varsel. Så tag gärna för vana att kolla hemsidan med jämna mellanrum eller om du ser något ovanligt. Vet styrelsen om att det är något arbete eller någon åtgärd som behöver genomföras brukar det stå här på hemsidan eller genom anslag på anslagstavlan en bit in på första vägen ⟨Alsjövägen⟩ i vårt område.

Är ni nya i området har vi skapat en egen länk för er där ni hittar plusgiro och vem ni vänder er till när det gäller att lämna era uppgifter så vi i styrelsen kan nå er. Se "Ny i föreningen?"

Vi försöker lägga ut information så fort vi har den, det kan innebära att information ändras efter hand.

Våra sjöar är viktiga inslag i området och sedan många år ingår de i vår gemensamhetsanläggning. Det fordrar en del uppföljning som ni kan läsa mer om i länken "Sjöarna".

En stämma har ägt rum den 21 oktober. En interimsstyrelse är tillsatt som tillträder 11 november. Läs mer på nyhetssidan.

Idag kalkades Kroksjön. ⟨221102⟩

Ny information under länken "Nyheter" ovan.


Snödroppe

                © Anne Lindberg 2022-11-02