Viktigt Att Veta

Nedan kommer vi kontinuerligt att lägga till information som det är viktigt att alla fastighetsägare i Alsjöns Samfällighetsförening känner till. Se här för föreningens stadgar.

VÄGTRUMMOR [2024-03-03]

Det är viktigt att alla vägtrummor är korrekt dimensionerade och professionellt nedlagda. Föreningen har sett en del problem med tidigare installationer av vägtrummor. Det är med denna bakgrund som styrelsen 2024 har beslutat följande:

  • Inför varje NY installation av vägtrummor vid infart till fastigheter inom Lerum Hjällsnäs GA:18 skall fastighetsägaren i förväg kontakta föreningens styrelse info@alsjon.se med följande information angående den planerade nya vägtrumman:
    * Planerat läge (position & djup)
    * Vägtrummans dimensioner
    * Material
  • Styrelsen kommer därefter i samråd med lämplig entreprenör att inom 21 dagar bedöma planeringen och därefter återkomma till fastighetsägaren med svar.
  • Inga nya vägtrummor får installeras utan att projektet i FÖRVÄG har godkänts av styrelsen.