Förmåner som fastighetsägare i Alsjöns samfällighet

Som fastighetsägare i Alsjöns vägsamfällighet har du möjlighet att handla på XL Bygg i Gråbo som vi har avtal med och möjlighet att handla med rabatterade priser. Man talar om att man kommer från Alsjön och betalar kontant eller med kort.
För dig som behöver få harpad matjord, grus eller sandmaterial levererat till sig så kan du kontakta Stefan på GOTAB på tel 072-1997500 för leverans med lastbil eller traktor. GOTAB finns i Stannum och det företag som sköter väghållningen åt oss.