Medlemsinfo, Ny adress & Dikning

  1. MEDLEMSAVGIFT 2023:   Styrelsen arbetar fortfarande med att komma igång med vårt nya faktureringsprogram. Målet är att fakturorna för 2023 års medlemsavgift ska skickas ut innan juni månads slut. Vi ber att alla medlemmar avvaktar med att betala medlemsavgiften tills ni har fått er faktura.
  2. MEDLEMSREGISTER:  Vi vill förenkla arbetet med att hålla kontakt med våra medlemmar och har bett er att fylla i era medlemsuppgifter i en enkät på https://bit.ly/Alsjon2023  Hittills har vi fått svar från drygt hälften av medlemmarna och hoppas få in fler svar snart!
  3. NY ADRESS:    Vi har nu skaffat en egen permanent postadress för Alsjöns Samfällighetsförening! Den nya adressen är Alsjö Krokväg 2, 443 72 Gråbo. Föreningens brevlåda sitter nära den stora gula postlådan på Alsjövägen (på vänster sida av ställningen).
  4. DIKNING:   Projektet med att först dika och sedan hyvla, sladda & grusa våra vägar beräknas komma igång i mitten av augusti.