Vägsyn & Städdag

Vi vill rikta ett stort tack till alla som var med och hjälpte till under städdagen och gjorde det fint längs våra vägar och vid badplatsen.