Sopning och vägunderhåll

Sopning av vägarna är beställt och kommer att göras så snart det är möjligt.

Däremot väntar vi på att kunna dika och lägga på grus (+saltningen) där vi fortfarande tar in offerter.