Förklaring – Fakturor för medlemsavgift 2023

Vi har fått in en del frågor angående fakturorna för medlemsavgiften. Här är lite mer info för att göra det lättare att hantera betalningen

  • Betala in beloppet till Alsjöns Samfällighetsförenings Plusgirokonto 525141-8
  • Vid betalningen fyller du i Meddelande-fältet och anger det Fakturanummer som finns på rad 2 i övre högra hörnet på fakturan
  • Benämningen ”Vägavgift” avser medlemsavgiften för år 2023
  • Kolumnen ”Lev ant” är relaterat till ditt andelstal i föreningen. För permanentboende (andelstal 1) anges 100,00 som ”Lev ant”. Fritidsboende har andelstal 0,6 och där anges ”Lev ant” som 60,00 osv. Se tabell nedan för årets medlemsavgift för olika typer av fastighet.
ANDELSTAL Alsjöns
Samfällighetsförening 2023
  
   
FastighetAndelstalAvgift 2023 i kr (inkl moms)
Helårsboende1,04285
Fritidsboende0,62571
Skogsägare0,1429
Övriga0,1215
Hagmark0,0143
Obebyggd tomt0,00