Trädklippning Augusti 2023

Föreningens stora vägprojekt med dikning och vägunderhåll kommer att påbörjas efter 1:a september, mer information om det projektet kommer senare.

Därför är nu hög tid för oss att klippa träd & buskar som sticker ut för långt mot och över vägen. Vi kommer att anlita GOTAB för att sköta detta den 17:e & 18:e augusti.

På varje sida av vägarna kommer GOTAB att klippa grenar/växter upp till en höjd av 4,6 meter över vägbanan så att inget sticker ut över vägrenen som senare kommer dikas.

IFALL du har växter vid din fastighet som kommer påverkas av detta arbete som du vill klippa eller flytta själv eller du önskar undantas från kantklippning behöver du kontakta styrelsen snarast möjligt (senast den 15 augusti).

Du når oss via: info@alsjon.se eller per telefon 076 423 0103

BAKGRUND

Enligt plan- och bygglagen måste du som äger en tomt eller en byggnad sköta om den för att minska risken för olyckor. Utryckningsfordon, sopbilar och plogbilar behöver ha en fri höjd på 4,6 meter. Att sköta om sin tomt kan exempelvis innebära att klippa häckar och träd.

Som fastighetsägare är det viktigt att känna till följande:

  • Du som har tomt intill väg med buskar eller träd som sträcker sig ut över tomtgränsen behöver lämna fri höjd vid vägen för minst 4,6 meter
  • För en hörntomt är du ansvarig för att se till att växterna inte är högre än 80 centimeter över vägen och detta gäller tio meter åt varje håll från gatukorsningen
  • Vid utfart gäller att växterna inte är högre än 80 centimeter över vägen 2,5 meter åt varje håll från utfarten

För mer information från Lerums Kommun, se https://lerum.se/bygga-bo-och-trafik/bygga-nytt-andra-eller-riva/ovardade-tomter-och-byggnader

Mvh, Styrelsen Alsjöns Samfällighetsförening