VIKTIGT: Motioner skall inlämnas senast 31 oktober 2023

Enligt föreningens stadgar:

·      Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast 31 mars.

·      Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under oktober månad.

 

Motioner skall vara inkomna senast 31/10/2023 och kan lämnas in på följande sätt:

1.   Skicka motion via email till info@alsjon.se

2.   Lämna motion i föreningens brevlåda märkt Alsjöns Samfällighetsförening, Alsjö Krokväg 2

(Vår brevlåda sitter nära den stora gula postlådan på höger sida av Alsjövägen när man kör upp ifrån väg 190)

 

Kommentar:

Detta är det första året för föreningens nuvarande styrelse och vi har tyvärr just uppmärksammat att motioner ska lämnas in redan i oktober. Vi ber om ursäkt för kort varsel, men välkomnar era motioner!

 

Om du har frågor kan du kontakta föreningens ordförande Elisabeth Byström på 076 423 0103