PRIVATA LEDNINGAR NEDGRÄVDA???

Inför den kommande dikningen längs våra vägar är Geomatikk nu i full gång med att markera var fiber & elledningar ligger nedgrävda. De har fått sin information ifrån Ledningskollen gällande Lerum Energi och Skanova.

Eftersom det dessutom finns en del rör och ledningar som grävts ned PRIVAT är det viktigt att vi i möjligaste mån även markerar dessa!

  • Låt oss snarast möjligt veta ifall du har kännedom om något som ligger under mark
  • Föreningen har skaffat sprayfärg som du kan använda för att markera privata ledningar i närhet av vägen
  • Vi vill även passa på att dokumentera denna typ av rör/ledningar på en karta som vår förening kan ha som referens i framtiden

Realistiskt sett kommer dikningen att påbörjas efter vecka 36.

  • Vi ber alla markägare att se till att vägkanterna vid er fastighet är så fria som möjligt. Flytta t ex soptunnor och andra (flyttbara) föremål in på er tomt för att underlätta GOTABs arbete
  • För er som har robotgräsklippare tänk även på om det är något du behöver förbereda runt din tomt inför dikningen

Du når oss via: info@alsjon.se eller per telefon 076 423 0103

Mvh, Styrelsen