Dikning mm Aug/Sept 2023

Här är en viktig uppdatering om föreningens stora höstprojekt med dikning och vägunderhåll:

§  Utmärkning av ledningar kommer att göras av respektive ledningsägare vecka 35

§  Så snart ledningarna är markerade kommer GOTAB att sätta igång med kantskärning och dikning på alla föreningens vägar

§  På båda sidor av vägarna kommer GOTAB att skära bort grästuvor och dika så effektivt som möjligt med rådande geografi

§  Därefter följer hyvling, sladdning och grusning av vägytorna 

Eftersom diken och vägrenar inte har underhållits på flera år är det viktigt att GOTAB nu får möjlighet att göra ett så komplett/grundligt arbete som möjligt denna gång.

Vi ber alla markägare att se till att vägkanterna vid er fastighet är så fria som möjligt. Flytta t ex soptunnor och andra föremål in på er tomt för att underlätta GOTABs arbete.

IFALL du skulle vilja att GOTAB beaktar något speciellt invid vägrenen vid sidan av din fastighet behöver du kontakta styrelsen snarast möjligt (senast den 26 augusti).

Du når oss via: info@alsjon.se eller per telefon 076 423 0103

Mvh, Styrelsen